Employees put their skills to the test with training programme

Naše společnosti CAPITAL REFRACTORIES s.r.o. se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR.

Na projekt je poskytnut finanční příspěvek Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů.

Do projektu s názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců CAPITAL REFRACTORIES s.r.o. jsou zařazeny aktivity Měkké dovednosti, manažerské a Technické kurzy a jiné odborné vzdělávání. Realizace je od listopadu 2019 do října 2021.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Výsledkem bude proškoleno 48 osob, z nichž 3 osoby ve věku 54+. Zvýšení jejich znalostí, dovedností a klíčových kompetencí bude mít pozitivní vliv na jejich práci.

Our Czech branch CAPITAL REFRACTORIES s.r.o., has joined The Operational Programme Employment 2014-2020 within the European Social Fund managed by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic.

There is a financial contribution of 85% out of the total eligible costs to be covered by the European Union.

The project called Corporate Training of Employees CAPITAL REFRACTORIES s.r.o. includes training of soft and managerial skills; technical and other professional training. The project implementation has been from November 2019 to October 2021.

The aim of the project is to increase the level of knowledge, skills and especially key employee competencies.

The result of the project will be 48 trained employees, 3 of whom are aged 54+. Increasing their knowledge, skills and key competencies will have a positive impact on their work.

Employees put their skills to the test with training programme